NL | EN

Disclaimer

TrouwAmsterdam besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op haar website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteedt wordt, kan TrouwAmsterdam niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraken worden gemaakt. TrouwAmsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Het blog is een belangrijk deel van de website van TrouwAmsterdam. Meningen geuit in deze artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet die van de webmaster, de internetprovider of TrouwAmsterdam. Op de website van TrouwAmsterdam wordt regelmatig verwezen naar andere websites. TrouwAmsterdam is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

De informatie op de website van TrouwAmsterdam wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. TrouwAmsterdam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.