NL | EN
Deeldit
opFacebook
Deeldit
opTwitter

Visible Cities #10

Amsterdam

Visible Cities #10

14-10-2011 | 15.15

Visible Cities #10 iAmsterdam
De Verdieping, aanvang 20 uur, entree 5 euro
Wibautstraat 127 
www.deverdieping.org

Visible Cities, de populaire langlopende avond over hoe netwerktechnologieën de stad veranderen, is terug van een zomerstop. In deze eerste editie van het seizoen kijken we terug op de theanycitywhatever bijeenkomst op PICNIC 2011. Met lokale en internationale ambassadeurs van stedelijke vernieuwing zullen we praten over hoe Amsterdam de kwaliteit van leven in de stad kan verbeteren door opkomende stedelijke technologieën te omarmen als sensornetwerken en ‘slimme’ objecten, en door te leren van veranderende gedragspatronen door het het gebruik van online sociale netwerken als Facebook en Foursquare.
In het komende seizoen zullen we met onze nieuwe partners Stad-forum, Amsterdamse Innovatie Motor en Dienst Ruimtelijk Ordening van de Gemeente Amsterdam, inzoomen op de Structuurvisie Amsterdam 2040 en pragmatisch op zoek gaan naar hoe informatietechnologie een bijdrage kan leveren.
Visible Cities wordt georganiseerd in samenwerking met VURB, Stad-Forum en de Amsterdamse Innovatie Motor, met genereuze steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

VURB
Stad-Forum
Amsterdamse Innovatie Motor
Amsterdamse Fonds voor de Kunst
Stimuleringfonds voor Architectuur